Bạn đã có bao giờ tự hỏi các tên nhân vật có kí tự đặc biệt độc đáo mà những người đứng TOP Server trong game bạn chơi lấy ở đâu chưa? Bạn muốn tên nhân vật của mình thật nổi...