Thực đơn dành cho người tiểu đường là những thức ăn nên hạn chế tối đa gluxit còn gọi là chất đường bột, điều này giúp tránh tăng đường huyết, hạn chế các axit béo bão hòa để tránh quá trình...